הנפט ותהליך הזיקוק

  כיצד נוצר הנפט?

  כיצד מזקקים נפט