מסמכי IR

אוקטובר 03, 2012

מכתב למשקיע

 
בתי זיקוק לנפט בע"מ שיחת וועידה מתאריך- 25.06.08
בתי זיקוק לנפט בע"מ שיחת ועידה מתאריך- 07.11.2007