מילון מקצועי

הפרדה על ידי זיקוק: תהליכים באמצעותם מתקבלות קבוצות מוצרים לפי השוני בטמפרטורת הרתיחה שלהם. זיקוק הנפט הגולמי מותיר אחריו שארית בלתי מזוקקת .המשמשת לייצור אספלט ומזוט
תהליכי פיצוח ופירום: תהליך שינוי ההרכב הכימי של חלק מן החומרים שהופרדו, באופן המאפשר קבלת מוצרים בעלי ערך מוסף גבוה יותר.
זיכוך: תהליכי אשפרה שמטרתם טיהור וניקוי המוצרים המתקבלים בתהליכי ההפרדה ושיפור תכונותיהם (כגון הורדת תכולת הגופרית).
גימור: המוצרים עוברים תהליכי גימור על מנת לעמוד במפרטים הנדרשים.
מוצרי זיקוק:
גזים קלים - לאנרגיה ולתעשייה.
גז פחממני מעובה- תערובת פרופן ובוטן - לבישול ביתי וכחומר גלם לתעשייה.
נפטא - כחומר גלם לתעשייה.
בנזין לסוגיו - לשריפה במנועי בנזין.
קרוסין (נפט) - דלק למטוסי סילון ולחימום.
סולר לסוגיו - לשריפה במנועי דיזל, להסקה ביתית ושימוש בתעשיה.
מזוט לסוגיו - דלק כבד המשמש כדלק לתנורי תעשיה ולייצור חשמל.
ביטומן - מוצק בטמפרטורה רגילה, משמש לזיפות כבישים, ולייצור מוצרי איטום.