קבוצת בזן, ממוקמת במפרץ חיפה, היא אחת מקבוצות האנרגיה הגדולות והמורכבות בארץ ומפעילה בית זיקוק ותשלובת פטרוכימית. מתקנים מודרניים מאפשרים לבזן לייצר מגוון רחב של מוצרי זיקוק נפט לתעשייה, תחבורה, חקלאות, תשתיות וצריכה ביתית. לבזן יכולת ייצור מרבית של כ-26,600 טונות נפט ליום (197,000 חביות). יותר מ-75% ממוצרי החברה מופצים בשוק המקומי, והשאר מיוצאים, בעיקר לארצות מזרח הים התיכון. בנובמבר 2007 הכריזה בזן על השקעה אסטרטגית של 1.1 מיליארד דולר, וזאת במטרה להשביח ולהרחיב את פעילויותיה הקיימות בישראל, כמו גם להשקיע בתחומים משיקים, בארץ ובחול. בתכנית כלולה גם השקעה של 270 מיליון דולר בתחומי איכות הסביבה, אמינות ובטיחות.
בזן, ש-85% מפעילותה הם בתחום זיקוק הנפט, מייצרת במתקני הזיקוק שלה מוצרים בעלי ערך מוסף גבוה, ובית הזיקוק שלה הוא בדירוג 7.4 במדד המורכבות של נלסון - שהנו בין הגבוהים במזרח אגן הים התיכון. בזן פועלת תוך שילוב מיטבי בין פעילות הזיקוק לבין הפעילות של ייצור הפולימרים והארומטיים, הכוללת 100% מהבעלות על כרמל אולפינים בע"מ ו-100% בעלות על גדיב תעשיות פטרוכימיה בע"מ. שילוב זה מאפשר לבזן אופטימיזציה בתפוקתם של מתקני הזיקוק, תוך ייצור מוצרי נפט במקביל למוצרים פטרוכימיים. הודות לניהול ולניצול המשולב של המתקנים, מצליחה בזן הן להגדיל את המרווחים והן לייעל את פעילותה. החברה הופרטה על ידי ממשלת ישראל בפברואר 2007, והיא נשלטת כיום ע"י חברת אחזקות הגדולה בישראל - החברה לישראל (37.1%). מניות בתי הזיקוק נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב תחת הסימול בזן. החברה גם מספקת חשמל וקיטור ללקוחות תעשייתיים במפרץ חיפה, כמו גם שירותי תשתיות (אחסון ושינוע מוצרי דלק).

שמירה על תקני האיכות הגבוהים ביותר
כל מוצרי בזן עוברים תהליכים מחמירים של בקרת והבטחת איכות וכן סדרה של מבדקים בינלאומיים (ASTM ) ומבדקי פיקוח תקופתיים ע"י מכון התקנים הישראלי. מוצרי בזן תואמים את תקן ISO 9001 , ומרביתם נושאים את תג "המגן הירוק“ של מכון התקנים, לרבות תאימות לתקני איכות הסביבה. הניהול הסביבתי של החברה נעשה על פי תקן ISO 14001 , ותקני הבטיחות של בזן מאושרים לפי תקן ISO 18001 .

יצרן לשוק המקומי והגלובלי
בזן פעילה הן בשוק הישראלי והן בשוק הבינלאומי, בעיקר בים התיכון. בזן מקפידה לפעול לפי התקנים הבינלאומיים הקפדניים ביותר והביאה ליישום מהיר של התקנים האירופיים המתקדמים ביותר בישראל. מגזר הסחר של בזן אחראי לסחר, שיווק ומכירות של מוצרי החברה, תוך שיפור מתמיד של השירות, ותוך טיפוח קשרים ארוכי טווח עם לקוחותיה הישירים והעקיפים של החברה. מגזר זה מפתח גם פעילות סחר בינלאומית של מוצרי נפט וכימיקלים, תוך שילוב נרחב של אמצעים לוגיסטיים כגון הובלה ימית.

כוח אדם דינמי
במהלך השנים הצליחה בזן למצב את עצמה כארגון יעיל ומודרני, המבוסס על כוח האדם המקצועי ביותר, אשר מפעיל את טכנולוגיות הזיקוק החדשניות ביותר. יותר מ-50% מעובדי בזן הם מהנדסים, הנדסאים או בוגרי אוניברסיטה. עובדי החברה משגשגים בסביבת העבודה הדינמית, תוך מתן מענה לאתגרים טכנולוגיים ותפעוליים, הנדרשים על מנת לעמוד בסטנדרטים התעשייתיים המתקדמים ביותר.

תכנית השקעות אסטרטגית
בנובמבר 2007 השיקה בזן תכנית השקעות לחמש שנים בסכום כולל של 1.1 מיליארד דולר. מטרת התכנית להרחיב באורח משמעותי את הפעילויות הקיימות של החברה ולמצבה כך שתוכל לנצל הזדמנויות גלובליות. התכנית כוללת שדרוג נכסי מפתח - בפרט מתקני הזיקוק בחיפה והתשתית הפטרוכימית המשולבת. הידע של מהנדסיה ומנהליה, בצירוף הנכסים הפיננסיים והרשת הגלובלית של בעלי השליטה החדשים, מבדלים את בזן ומקנים לה יתרון ניכר ביחס למתחרותיה. במסגרת מימוש התוכנית האסטרטגית שלה, ביצעה החברה מספר מהלכים מרכזיים: תחילת ביצוע הפרויקט להקמת פצחן מימני מלא וגיבוש תכנית המימון, הסבת מה"ד סולר וואקום לפצחן מימני מתון (הפעלת שלב א') והסכם לרכישת יתרת מניות כאו"ל ושב"ח. כמו כן, החברה בוחנת דרכים לניצול הזדמנויות עסקיות מחוץ לישראל, בראש ובראשונה במדינות אגן הים התיכון.

בתחום איכות הסביבה
במקביל לביצוע פרויקטים בתחום איכות הסביבה, אמינות ובטיחות בהיקף של 104 מיליון דולר עד לשנת 2009, מתוך תכנית ההשקעות המקיפה בתחומים אלה, אשר נכללה בתכנית האסטרטגית, החברה ממשיכה ביישום תכנית אכיפה פנימית בנושא איכות סביבה ובטיחות, ומקדישה מאמצים להגביר את מודעות הציבור לפעילותה בתחומים אלו.

תכנית ארגון מחדש
עם השקת התוכנית האסטרטגית, נערכה בזן לארגון מחדש של המבנה הארגוני שלה, שבמסגרתו פועלות שלוש יחידות עסקיות: יחידה עסקית - דלקים, יחידה עסקית - פולימרים ויחדה עסקית - ארומטים, שמנים ושעוות.
את היחידות העסקיות משרתת יחידת שירותי תפעול משותפים, אשר מעניקות שירותים לכלל היחידות העסקיות.
בין שירותי התפעול המשותפים – אחזקה, אנרגיה ותשתיות, הנדסת תהליך ושירותי שרשרת אספקה (התקשרויות עם קבלנים וספקים, מחסנים וכד').
פעילותן של היחידות העסקיות מכוונת על ידי יחידת אופטימיזציה כוללת, אשר קובעת את פונקצית הייצור הממקסמת את שרשרת יצירת הערך בקבוצה.
הנפט הגולמי וחומרי הביניים הנחוצים לפעילות הקבוצה ונרכשים על ידה מספקים שונים, נרכשים על ידי יחידת אספקת גלם וסחר.
שירותי המטה, ניתנים במרוכז לכל היחידות בקבוצה.

מחויבות סביבתית משמעותית
כחלק מתכנית ההשקעות, הקצתה בזן 270 מיליון דולרים לפרויקטים בתחום הגנת הסביבה, בהתאם למחויבות החברה ליטול חלק פעיל בפיתוח אחריות סביבתית גבוהה יותר במגזר התעשייתי.

חברות בנות
גדיב תעשיות פטרוכימיה - חברה בת בבעלות מלאה, העוסקת בייצור ובשיווק מוצרים ארומטיים וממסים.
כרמל אוליפינים - חברת בת בבעלות מלאה של בזן ומפעלים פטרוכימיים בישראל, יצרנית ומשווקת פוליאתילן ופוליפרופילן.
שמנים בסיסיים חיפה בע"מ חברת בת בבעלות מלאה, גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ (23.15%), החברה המאוחדת ליצוא נפט בע"מ (25%), שירותי טנקרים בע"מ (25%), פמ"א (פיתוח משאבי אנרגיה) בע"מ (25%), מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ (12.3%), מרקורי תעופה (ישראל) בע"מ (31.25%).